Zarząd:
prezes Robert Bańkosz
v-ce prezes d.s organizacyjnych Marek Kusiak
v-ce prezes d.s szkoleniowych Stanisław Orłowski
sekretarz Wojciech Jankowski
skarbnik Piotr Kutiak
członek Bożena Bobula
członek Grażyna Chytła
Komisja Rewizyjna:
przewodniczący Roman Frodyma
sekretarz Witold Grodzki
członek Paweł Wójcik
Coś dla dociekliwych Przydatna strona dla webmasterów