Przez Pogórze Dynowskie do Łańcuta

Przewodnicy obsługujący trasę:
Edwin Bebło607 777 041ebeblomałpatlen.pl
Robert Kubit13 436 76 46504 708 504toscaniamałpaop.pl
Stanisław Orłowski13 46 18 217693 126 381karpatymałpakarpaty.pro

Powyższa lista zawiera przewodników, którzy uznali tę trasę za jedną ze swoich ulubionych
(na przykład ze względu na specjalizację w określonej tematyce lub niedalekie położenie względem miejsca zamieszkania).
Trasę mogą obsługiwać również inni przewodnicy.

Coś dla dociekliwych Przydatna strona dla webmasterów